Galaxy S8 sẽ dùng pin của LG?

Galaxy S8 sẽ dùng pin của LG?

 •   20/10/2016 08:46:23 AM
 •   Đã xem: 32
 •   Phản hồi: 0
Sau sự cố pin đến từ 2 nhà cung cấp Samsung SDI và ATL trên Galaxy Note 7, Samsung đang tìm kiếm một đối tác sản xuất pin mới cho thế hệ Galaxy S8 sẽ ra mắt vào tháng 2 năm sau.
Galaxy S8 sẽ dùng pin của LG?

Galaxy S8 sẽ dùng pin của LG?

 •   20/10/2016 08:46:16 AM
 •   Đã xem: 20
 •   Phản hồi: 0
Sau sự cố pin đến từ 2 nhà cung cấp Samsung SDI và ATL trên Galaxy Note 7, Samsung đang tìm kiếm một đối tác sản xuất pin mới cho thế hệ Galaxy S8 sẽ ra mắt vào tháng 2 năm sau.
Galaxy S8 sẽ dùng pin của LG?

Galaxy S8 sẽ dùng pin của LG?

 •   20/10/2016 08:46:07 AM
 •   Đã xem: 22
 •   Phản hồi: 0
Sau sự cố pin đến từ 2 nhà cung cấp Samsung SDI và ATL trên Galaxy Note 7, Samsung đang tìm kiếm một đối tác sản xuất pin mới cho thế hệ Galaxy S8 sẽ ra mắt vào tháng 2 năm sau.
Galaxy S8 sẽ dùng pin của LG?

Galaxy S8 sẽ dùng pin của LG?

 •   20/10/2016 08:37:40 AM
 •   Đã xem: 13
 •   Phản hồi: 0
Sau sự cố pin đến từ 2 nhà cung cấp Samsung SDI và ATL trên Galaxy Note 7, Samsung đang tìm kiếm một đối tác sản xuất pin mới cho thế hệ Galaxy S8 sẽ ra mắt vào tháng 2 năm sau.
Galaxy S8 sẽ dùng pin của LG?

Galaxy S8 sẽ dùng pin của LG?

 •   20/10/2016 08:36:14 AM
 •   Đã xem: 22
 •   Phản hồi: 0
Sau sự cố pin đến từ 2 nhà cung cấp Samsung SDI và ATL trên Galaxy Note 7, Samsung đang tìm kiếm một đối tác sản xuất pin mới cho thế hệ Galaxy S8 sẽ ra mắt vào tháng 2 năm sau.
Galaxy S8 sẽ dùng pin của LG?

Galaxy S8 sẽ dùng pin của LG?

 •   20/10/2016 08:36:02 AM
 •   Đã xem: 16
 •   Phản hồi: 0
Sau sự cố pin đến từ 2 nhà cung cấp Samsung SDI và ATL trên Galaxy Note 7, Samsung đang tìm kiếm một đối tác sản xuất pin mới cho thế hệ Galaxy S8 sẽ ra mắt vào tháng 2 năm sau.
Galaxy S8 sẽ dùng pin của LG?

Galaxy S8 sẽ dùng pin của LG?

 •   20/10/2016 08:33:00 AM
 •   Đã xem: 14
 •   Phản hồi: 0
Sau sự cố pin đến từ 2 nhà cung cấp Samsung SDI và ATL trên Galaxy Note 7, Samsung đang tìm kiếm một đối tác sản xuất pin mới cho thế hệ Galaxy S8 sẽ ra mắt vào tháng 2 năm sau.
Galaxy S8 sẽ dùng pin của LG?

Galaxy S8 sẽ dùng pin của LG?

 •   20/10/2016 08:31:06 AM
 •   Đã xem: 15
 •   Phản hồi: 0
Sau sự cố pin đến từ 2 nhà cung cấp Samsung SDI và ATL trên Galaxy Note 7, Samsung đang tìm kiếm một đối tác sản xuất pin mới cho thế hệ Galaxy S8 sẽ ra mắt vào tháng 2 năm sau.
Galaxy S8 sẽ dùng pin của LG?

Galaxy S8 sẽ dùng pin của LG?

 •   20/10/2016 08:29:49 AM
 •   Đã xem: 21
 •   Phản hồi: 0
Sau sự cố pin đến từ 2 nhà cung cấp Samsung SDI và ATL trên Galaxy Note 7, Samsung đang tìm kiếm một đối tác sản xuất pin mới cho thế hệ Galaxy S8 sẽ ra mắt vào tháng 2 năm sau.
Galaxy S8 sẽ dùng pin của LG?

Galaxy S8 sẽ dùng pin của LG?

 •   20/10/2016 08:29:46 AM
 •   Đã xem: 18
 •   Phản hồi: 0
Sau sự cố pin đến từ 2 nhà cung cấp Samsung SDI và ATL trên Galaxy Note 7, Samsung đang tìm kiếm một đối tác sản xuất pin mới cho thế hệ Galaxy S8 sẽ ra mắt vào tháng 2 năm sau.
Galaxy S8 sẽ dùng pin của LG?

Galaxy S8 sẽ dùng pin của LG?

 •   20/10/2016 08:29:31 AM
 •   Đã xem: 22
 •   Phản hồi: 0
Sau sự cố pin đến từ 2 nhà cung cấp Samsung SDI và ATL trên Galaxy Note 7, Samsung đang tìm kiếm một đối tác sản xuất pin mới cho thế hệ Galaxy S8 sẽ ra mắt vào tháng 2 năm sau.
Galaxy S8 sẽ dùng pin của LG?

Galaxy S8 sẽ dùng pin của LG?

 •   20/10/2016 08:28:44 AM
 •   Đã xem: 27
 •   Phản hồi: 0
Sau sự cố pin đến từ 2 nhà cung cấp Samsung SDI và ATL trên Galaxy Note 7, Samsung đang tìm kiếm một đối tác sản xuất pin mới cho thế hệ Galaxy S8 sẽ ra mắt vào tháng 2 năm sau.
Galaxy S8 sẽ dùng pin của LG?

Galaxy S8 sẽ dùng pin của LG?

 •   20/10/2016 08:28:00 AM
 •   Đã xem: 21
 •   Phản hồi: 0
Sau sự cố pin đến từ 2 nhà cung cấp Samsung SDI và ATL trên Galaxy Note 7, Samsung đang tìm kiếm một đối tác sản xuất pin mới cho thế hệ Galaxy S8 sẽ ra mắt vào tháng 2 năm sau.
Galaxy S8 sẽ dùng pin của LG?

Galaxy S8 sẽ dùng pin của LG?

 •   20/10/2016 08:27:36 AM
 •   Đã xem: 33
 •   Phản hồi: 0
Sau sự cố pin đến từ 2 nhà cung cấp Samsung SDI và ATL trên Galaxy Note 7, Samsung đang tìm kiếm một đối tác sản xuất pin mới cho thế hệ Galaxy S8 sẽ ra mắt vào tháng 2 năm sau.
Galaxy S8 sẽ dùng pin của LG?

Galaxy S8 sẽ dùng pin của LG?

 •   20/10/2016 08:24:53 AM
 •   Đã xem: 22
 •   Phản hồi: 0
Sau sự cố pin đến từ 2 nhà cung cấp Samsung SDI và ATL trên Galaxy Note 7, Samsung đang tìm kiếm một đối tác sản xuất pin mới cho thế hệ Galaxy S8 sẽ ra mắt vào tháng 2 năm sau.
Galaxy S8 sẽ dùng pin của LG?

Galaxy S8 sẽ dùng pin của LG?

 •   20/10/2016 08:24:23 AM
 •   Đã xem: 22
 •   Phản hồi: 0
Sau sự cố pin đến từ 2 nhà cung cấp Samsung SDI và ATL trên Galaxy Note 7, Samsung đang tìm kiếm một đối tác sản xuất pin mới cho thế hệ Galaxy S8 sẽ ra mắt vào tháng 2 năm sau.
Galaxy S8 sẽ dùng pin của LG?

Galaxy S8 sẽ dùng pin của LG?

 •   20/10/2016 08:23:48 AM
 •   Đã xem: 13
 •   Phản hồi: 0
Sau sự cố pin đến từ 2 nhà cung cấp Samsung SDI và ATL trên Galaxy Note 7, Samsung đang tìm kiếm một đối tác sản xuất pin mới cho thế hệ Galaxy S8 sẽ ra mắt vào tháng 2 năm sau.
Galaxy S8 sẽ dùng pin của LG?

Galaxy S8 sẽ dùng pin của LG?

 •   20/10/2016 08:20:34 AM
 •   Đã xem: 27
 •   Phản hồi: 0
Sau sự cố pin đến từ 2 nhà cung cấp Samsung SDI và ATL trên Galaxy Note 7, Samsung đang tìm kiếm một đối tác sản xuất pin mới cho thế hệ Galaxy S8 sẽ ra mắt vào tháng 2 năm sau.
Galaxy S8 sẽ dùng pin của LG?

Galaxy S8 sẽ dùng pin của LG?

 •   20/10/2016 08:20:09 AM
 •   Đã xem: 27
 •   Phản hồi: 0
Sau sự cố pin đến từ 2 nhà cung cấp Samsung SDI và ATL trên Galaxy Note 7, Samsung đang tìm kiếm một đối tác sản xuất pin mới cho thế hệ Galaxy S8 sẽ ra mắt vào tháng 2 năm sau.

Các tin khác

Bán hàng trên Facebook
Danh Mục tin tức
Liên kết Vip
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây