Nổ lớn ở Trung Quốc, hàng chục tòa nhà bị phá hủy, hơn 100 người thương vong

Nổ lớn ở Trung Quốc, hàng chục tòa nhà bị phá hủy, hơn 100 người thương vong

 •   24/10/2016 10:02:51 PM
 •   Đã xem: 52
 •   Phản hồi: 0
Một vụ nổ lớn đã xảy ra ở tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc phá huỷ hàng chục toà nhà và làm ít nhất 7 người chết cùng hơn 100 người bị thương.
Nổ lớn ở Trung Quốc, hàng chục tòa nhà bị phá hủy, hơn 100 người thương vong

Nổ lớn ở Trung Quốc, hàng chục tòa nhà bị phá hủy, hơn 100 người thương vong

 •   24/10/2016 10:01:02 PM
 •   Đã xem: 14
 •   Phản hồi: 0
Một vụ nổ lớn đã xảy ra ở tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc phá huỷ hàng chục toà nhà và làm ít nhất 7 người chết cùng hơn 100 người bị thương.
Nổ lớn ở Trung Quốc, hàng chục tòa nhà bị phá hủy, hơn 100 người thương vong

Nổ lớn ở Trung Quốc, hàng chục tòa nhà bị phá hủy, hơn 100 người thương vong

 •   24/10/2016 10:00:57 PM
 •   Đã xem: 26
 •   Phản hồi: 0
Một vụ nổ lớn đã xảy ra ở tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc phá huỷ hàng chục toà nhà và làm ít nhất 7 người chết cùng hơn 100 người bị thương.
Nổ lớn ở Trung Quốc, hàng chục tòa nhà bị phá hủy, hơn 100 người thương vong

Nổ lớn ở Trung Quốc, hàng chục tòa nhà bị phá hủy, hơn 100 người thương vong

 •   24/10/2016 10:00:00 PM
 •   Đã xem: 32
 •   Phản hồi: 0
Một vụ nổ lớn đã xảy ra ở tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc phá huỷ hàng chục toà nhà và làm ít nhất 7 người chết cùng hơn 100 người bị thương.
Nổ lớn ở Trung Quốc, hàng chục tòa nhà bị phá hủy, hơn 100 người thương vong

Nổ lớn ở Trung Quốc, hàng chục tòa nhà bị phá hủy, hơn 100 người thương vong

 •   24/10/2016 09:59:07 PM
 •   Đã xem: 40
 •   Phản hồi: 0
Một vụ nổ lớn đã xảy ra ở tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc phá huỷ hàng chục toà nhà và làm ít nhất 7 người chết cùng hơn 100 người bị thương.
Nổ lớn ở Trung Quốc, hàng chục tòa nhà bị phá hủy, hơn 100 người thương vong

Nổ lớn ở Trung Quốc, hàng chục tòa nhà bị phá hủy, hơn 100 người thương vong

 •   24/10/2016 09:58:31 PM
 •   Đã xem: 14
 •   Phản hồi: 0
Một vụ nổ lớn đã xảy ra ở tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc phá huỷ hàng chục toà nhà và làm ít nhất 7 người chết cùng hơn 100 người bị thương.
Nổ lớn ở Trung Quốc, hàng chục tòa nhà bị phá hủy, hơn 100 người thương vong

Nổ lớn ở Trung Quốc, hàng chục tòa nhà bị phá hủy, hơn 100 người thương vong

 •   24/10/2016 09:57:21 PM
 •   Đã xem: 17
 •   Phản hồi: 0
Một vụ nổ lớn đã xảy ra ở tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc phá huỷ hàng chục toà nhà và làm ít nhất 7 người chết cùng hơn 100 người bị thương.
Nổ lớn ở Trung Quốc, hàng chục tòa nhà bị phá hủy, hơn 100 người thương vong

Nổ lớn ở Trung Quốc, hàng chục tòa nhà bị phá hủy, hơn 100 người thương vong

 •   24/10/2016 09:56:00 PM
 •   Đã xem: 21
 •   Phản hồi: 0
Một vụ nổ lớn đã xảy ra ở tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc phá huỷ hàng chục toà nhà và làm ít nhất 7 người chết cùng hơn 100 người bị thương.
Nổ lớn ở Trung Quốc, hàng chục tòa nhà bị phá hủy, hơn 100 người thương vong

Nổ lớn ở Trung Quốc, hàng chục tòa nhà bị phá hủy, hơn 100 người thương vong

 •   24/10/2016 09:55:21 PM
 •   Đã xem: 13
 •   Phản hồi: 0
Một vụ nổ lớn đã xảy ra ở tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc phá huỷ hàng chục toà nhà và làm ít nhất 7 người chết cùng hơn 100 người bị thương.
Nổ lớn ở Trung Quốc, hàng chục tòa nhà bị phá hủy, hơn 100 người thương vong

Nổ lớn ở Trung Quốc, hàng chục tòa nhà bị phá hủy, hơn 100 người thương vong

 •   24/10/2016 09:55:02 PM
 •   Đã xem: 14
 •   Phản hồi: 0
Một vụ nổ lớn đã xảy ra ở tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc phá huỷ hàng chục toà nhà và làm ít nhất 7 người chết cùng hơn 100 người bị thương.
Nổ lớn ở Trung Quốc, hàng chục tòa nhà bị phá hủy, hơn 100 người thương vong

Nổ lớn ở Trung Quốc, hàng chục tòa nhà bị phá hủy, hơn 100 người thương vong

 •   24/10/2016 09:54:28 PM
 •   Đã xem: 19
 •   Phản hồi: 0
Một vụ nổ lớn đã xảy ra ở tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc phá huỷ hàng chục toà nhà và làm ít nhất 7 người chết cùng hơn 100 người bị thương.
Nổ lớn ở Trung Quốc, hàng chục tòa nhà bị phá hủy, hơn 100 người thương vong

Nổ lớn ở Trung Quốc, hàng chục tòa nhà bị phá hủy, hơn 100 người thương vong

 •   24/10/2016 09:53:51 PM
 •   Đã xem: 31
 •   Phản hồi: 0
Một vụ nổ lớn đã xảy ra ở tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc phá huỷ hàng chục toà nhà và làm ít nhất 7 người chết cùng hơn 100 người bị thương.
Nổ lớn ở Trung Quốc, hàng chục tòa nhà bị phá hủy, hơn 100 người thương vong

Nổ lớn ở Trung Quốc, hàng chục tòa nhà bị phá hủy, hơn 100 người thương vong

 •   24/10/2016 09:52:29 PM
 •   Đã xem: 16
 •   Phản hồi: 0
Một vụ nổ lớn đã xảy ra ở tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc phá huỷ hàng chục toà nhà và làm ít nhất 7 người chết cùng hơn 100 người bị thương.
Nổ lớn ở Trung Quốc, hàng chục tòa nhà bị phá hủy, hơn 100 người thương vong

Nổ lớn ở Trung Quốc, hàng chục tòa nhà bị phá hủy, hơn 100 người thương vong

 •   24/10/2016 09:52:22 PM
 •   Đã xem: 50
 •   Phản hồi: 0
Một vụ nổ lớn đã xảy ra ở tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc phá huỷ hàng chục toà nhà và làm ít nhất 7 người chết cùng hơn 100 người bị thương.
Nổ lớn ở Trung Quốc, hàng chục tòa nhà bị phá hủy, hơn 100 người thương vong

Nổ lớn ở Trung Quốc, hàng chục tòa nhà bị phá hủy, hơn 100 người thương vong

 •   24/10/2016 09:51:49 PM
 •   Đã xem: 16
 •   Phản hồi: 0
Một vụ nổ lớn đã xảy ra ở tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc phá huỷ hàng chục toà nhà và làm ít nhất 7 người chết cùng hơn 100 người bị thương.
Nổ lớn ở Trung Quốc, hàng chục tòa nhà bị phá hủy, hơn 100 người thương vong

Nổ lớn ở Trung Quốc, hàng chục tòa nhà bị phá hủy, hơn 100 người thương vong

 •   24/10/2016 09:51:31 PM
 •   Đã xem: 20
 •   Phản hồi: 0
Một vụ nổ lớn đã xảy ra ở tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc phá huỷ hàng chục toà nhà và làm ít nhất 7 người chết cùng hơn 100 người bị thương.
Nổ lớn ở Trung Quốc, hàng chục tòa nhà bị phá hủy, hơn 100 người thương vong

Nổ lớn ở Trung Quốc, hàng chục tòa nhà bị phá hủy, hơn 100 người thương vong

 •   24/10/2016 09:47:42 PM
 •   Đã xem: 53
 •   Phản hồi: 0
Một vụ nổ lớn đã xảy ra ở tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc phá huỷ hàng chục toà nhà và làm ít nhất 7 người chết cùng hơn 100 người bị thương.
Toát mồ hôi xem cô gái xinh đẹp môi đỏ chót hôn cá sấu

Toát mồ hôi xem cô gái xinh đẹp môi đỏ chót hôn cá sấu

 •   24/10/2016 06:16:37 PM
 •   Đã xem: 92
 •   Phản hồi: 0
Mặc trang phục bó sát lấp lánh, cô gái xinh đẹp quỳ xuống sàn và chạm môi vào con cá sấu.
“Nữ hoàng” Ai Cập béo nhất quả đất không rời nhà suốt 25 năm

“Nữ hoàng” Ai Cập béo nhất quả đất không rời nhà suốt 25 năm

 •   24/10/2016 07:17:42 AM
 •   Đã xem: 104
 •   Phản hồi: 0
Một cô gái ở Ai Cập nặng 501kg được cho là người phụ nữ béo nhất hành tinh.

Các tin khác

Bán hàng trên Facebook
Danh Mục tin tức
Liên kết Vip
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây